خلاصه قسمت سی و یکم (31) امپراطور دریا

کشتی تجاری جانگ هوا وارد آبهای خطرناک داچانگ میشود یوم مون نیز افرادش را برای اجرای نقشه آماده میکند آنها تصمیم میگیرند ابتدا با تیرهای آتشی آنها را فریب دهند و وقتی که کشتی آنها کنار ساحل پهلو گرفت با وضعیت مناسب جزرو مد به آن کشتی حمله کنند گونگ بوک با زرنگی خاصش متوجه سکوت بیش از حد آن منطقه میشود وخطر را احساس میکند و به افرادش آماده باش میدهد

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و ششم (26) امپراطور دریا

کیم چانگ گیوم (برادر جانگ هوا)بعنوان فرمانده موجینجو در جلسه ای با بازرگانان یانگزو درباره تجارت با آنها صحبت میکند.بانو جمی در ادامه حرفهای او به گونگ بوک اشاره میکند که چطور چنین فرد بی ارزشی در جلسه حضور دارد اما ارباب جو میگوید که او مسئول حمل ونقلهای تجارتی یانگزو میباشد وهمه چیز زیر نظر اوست.بانو جمی در ادامه درباره تجارت ابریشم وسود زیادی که میتواند

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و چهارم (24) امپراطور دریا

یوم مون و افرادش برای نجات جان ارباب لی وجانگ هوا با سربازان درگیر میشوند.دقایقی از درگیری آنها میگذرد که گونگ بوک و افرادش سر میرسند وبا آنها درگیر میشوند.یوم مون و گونگ بوک لحظاتی نبرد میکنند اما یوم مون سوار بر اسب فرار میکند در همین حین گونگ بوک کمانی را بر میدارد وبا یک تیر یوم مون را زخمی میکند

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و دوم (22) امپراطور دریا

گونگ بوک با شنیدن اینکه جانگ هوا برای نجات جان او حاضر شده همسر یوم مون شود بسیار ناراحت میشود.اما این مساله که او میداند بانو جمی تاجر ارتش یی سا دو شده باعث میشود به ملاقات بانو جمی برود .او بانو جمی را تهدید میکند که اگر در کمتر از یک ماه جانگ هوا را به یانگزو برنگرداند او این ماجرا را به جی دوشی خواهد گفت

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و یکم (21) امپراطور دریا

گونگ بوک و افرادش برای اجرای ماموریت از هم جدا میشوند و در ساعتی مشخص حمله را آغاز میکنند و در این حمله موفق میشوند.یون خبر این پیروزی را به فرمانده یو میرساند تا کشتیهای آنها وارد کانال بزرگ شوند.این خبر به گوش یی سا میرسد و یوم مون وافرادش برای جلوگیری از خطر گونگ بوک به منزل ارباب سول حمله میکنند اما بجای ارباب سول دخترش چاریونگ را به اسارت میگیرند

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیستم (20) امپراطور دریا

گونگ بوک بدنبال یوم مون میرود ولی او را در بازار گم میکند.از اینطرف بانو جمی در مورد حضور نخست وزیر صحبت میکند و به این نتیجه میرسد که همانطور که یی سا گروه ارباب لی را بعنوان بازرگان نظامی انتخاب کرده نخست وزیر قصد دارد از گروه ارباب سول به این منظور استفاده کند ارباب سول در یک جلسه میگوید که آنها سودی در این زمینه نخواهند برد

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت هجدهم (18) امپراطور دریا

بعد از رفتن گونگ بوک جانگ هوا با چهره ای پریشان به بازگشت گونگ بوک فکر میکند.یوم مون به ارباب لی خبر میدهد که گونگ بوک زنده برگشته و سربازی که به آنها رشوه داده بودند اکنون در اسارت آنهاست.یوم مون به افرادش میگوید که آنها باید برای رهایی از این وضعیت اول سربازی که به او رشوه داده بودند را بکشند وسپس گونگ بوک را از آنجا فراری دهند

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت هفدهم (17) امپراطور دریا

ارباب لی در صحبت با یوم مون اشاره میکند که آنها باید از حق انحصاری تجارت گوگرد نقره ای در نابودی ارباب سول پیانگ استفاده کنند.از این طرف بانو جمی نیز به افسر محافظان خودش میگوید که او برای رسیدن به دروازه های چین و نابودی گونگ بوک به یوم مون احتیاج دارد.یوم مون به دیدار شخصی که از طرف بانو چاپبی فرستاده شده بود

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت شانزدهم (16) امپراطور دریا

بانو جمی سخت در فکر گونگ بوک و اینکه چه کسی برنده مسابقه خواهد بود فکر میکند.گونگ بوک و یوم مون از سفر بازمیگردند و هر دو رسید برگه مالیات را نشان میدهند اما این گروه یوم مون است که برنده این مسابقه میشود وامتیاز استفاده از کانال را بدست می آورد.ارباب لی نیز یوم مون را بعنوان رییس امور بازرگانی منصوب میکند

بیشتر بخوانید »