خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : خلاصه قسمت اخر امپراطور بادها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : خلاصه قسمت اخر امپراطور بادها

خلاصه قسمت سی و دوم(۳۲)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید که ماهوانگ به مارو گفت که یون از موهیول حامله است ویی جی هم اینو فهمید و بهشون گفت چیزی به موهیول نگید وگرنه وای به حالتونو مارو شب به دیدار موهیول رفت و موهیول گفت خبری از یون نداری که ماروگفت نه و بهش گفت بهتره اونو فراموش کنی که موهیول گفت نمی تونم فراموششکنم و اکنون ادامه ی ماجرا....

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت سی و یکم(۳۱)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید که موهیول پایتخت رو پس گرفت و باگیوک هم فرار کرد اماحال یوری یکدفعه بد شد و موهیول بالا سرش اومد و یوری هم گفت انگار دارمنفسهای اخرم رو میکشم و به موهیول گفت منو ببر معبد و اکنون ادامیه ماجرا ....

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت سیم(۳۰)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید که موهیولبه باگیوک حیله زد و باگیوک تسو رو فراری داد و مارو برای یوری خبر برد کهموهیول اتحاد بین تسو و باگیوک رو به هم زده و یوری گفت اگه بخواهیم ازموهیول حراست کنیم باید لردهای بیشتری رو با خودمون کنیم و اکنون ادامیه ماجرا ...

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و هشتم(۲۸)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید که باگیوک پایتخت رو تصرف کرد و موهیول شکست خورد و گفتنمی تونم با این شکست بد به جولبون برم و هائه اپ گفت شما امید شاه یوری ومردم هستید و باید با جمع کردن قوا دوباره برگردید و پایتخت رو پس بگیریدو اکنون ادامه ی ماجرا ....

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و پنجم(۲۵)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید که بویو یه هیئت به گوگوریو فرستاد تا تو جشن ولیعهدیموهیول شرکت کنند و موهیول یون رو دید و دوباره فیلش یاد هندوستان کرد رئیس بایگانی به دیدار یوری میره و یون رو هم به دیدنش می بره و بهش میگه ایشونشاهزاده یون هستند و میگه به خاطر مشکلاتی که داشتند مدتی از بویو رفتهبودند اما بعد از رفع شدن مشکل به بویو برگشتند که یوری از دیدن یون شوکه میشه....

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و چهارم(۲۴)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید که یوری به موهیول گفت می خوام یوجین رو ولیعهد کنم وموهیول هم گفت به یوجین کمک می کنم و بعد به مرز رفت تا جلوی گروههایی کهمی خواستند به بویو بروند رو بگیرند و در این بین ارتش بویو هم رسید واکنون ادامه ی ماجرا ...

بیشتر بخوانید »

خلاصه قسمت بیست و دوم(۲۲)سرزمین بادها

تو قسمت قبل دیدید كه موهیول بدجوری شكست خورد و پیش یوری برگشت و گفت منوبه خاطر این شكست تنبیه كنید كه یوری بهش میگه این همه سربازو به كشتندادی تا بیای این حرفها رو بزنی؟ یوری به موهیول میگه چطوری تنبیهت كنم كه جبران خون كشته ها بشه و خانواده هاشون اروم بگیرند یكدفعه باگیوك و مشاورا بدون اجازه وارد میشن كه مشاور یوری میگه چرا بدون اجازهوارد شدید كه مشاور باگیوك میگه اومدیم تلاشهای موهیول رو بررسی كنیم ....

بیشتر بخوانید »